Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną mobbingiem cz. 3

Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu. Przepisy, które mogą posłużyć jako instrument zapobiegania prześladowaniom i ograniczeniu jego skutków rozsiane są po wielu gałęziach prawa. W grę mogą wejść w szczególności normy: * prawa cywilnego – zwłaszcza dotyczące ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedzialności za czyny niedozwolone, * prawa pracy – dotyczące dóbr osobistych pracownika oraz uznanie standardów dotyczących więcej …

Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną mobbingiem cz. 1

Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się bądź intensyfikują nowe zjawiska. Wprawdzie przemoc psychiczna, zwłaszcza w miejscu pracy nie jest zjawiskiem nowym, ale dopiero od niedawna zostało wyróżnione w nauce zjawisko mobbingu, które stało się przedmiotem zainteresowania socjologów, psychologów, a także prawników. Przez długi czas większość państw europejskich nie miała odrębnych regulacji prawnych poświęconych tej materii. więcej …